0
Your Cart

Reklamácia vrátenie tovaru

Reklamácie vadného tovaru V prípade, že zistíte výrobnú vadu tovaru zakúpeného na domena.eu alebo vadu spôsobenú bežným používaním (vid Záručné podmienky a Postup pri podávaní sťažností), vyplňte formulár na tejto stránke .Tu opíšete závadu a […]

Doprava a platba

Doprava Dopravu Dekoračných panelov riešime vlastným dodávkovým vozidlom spravidla každé 1-2 týždne celoslovensky v oblasti Východného Slovenska aj častejšie. Tiež je však možné dohodnúť sa pri väčšej objednávke individuálne. Cena […]

Facebook
Instagram